Đây là trường đầu tiên công bố theo phương thức xét điểm thi THPT quốc gia, điểm chuẩn các ngành tăng khoảng 2 điểm so với năm ngoái.

Mức điểm chuẩn được Hội đồng tuyển sinh Đại học Ngân hàng TP.HCM thống nhất chiều 8/8. Theo đó, ngành Kinh tế quốc tế lấy điểm chuẩn cao nhất - với 22,8 (tăng 2,2 điểm), các ngành còn lại tăng khoảng 2 điểm. Chương trình quốc tế song bằng ở mức thấp nhất - 15,56 điểm.

STT Ngành, chương trình Điểm chuẩn
1 Chương trình Cử nhân chất lượng cao 20,15
2 Tài chính - Ngân hàng 21,75
3 Quản trị Kinh doanh 22,5
4 Kế toán 21,9
5 Kinh tế quốc tế 22,8
6 Ngôn ngữ Anh 22,3
7 Luật kinh tế 21,3
8 Hệ thống thông tin quản lý 21,2
9 Đại học chính quy Quốc tế song bằng 15,56

Đại học Ngân hàng năm nay có 3.000 chỉ tiêu chính quy, lấy mức điểm sàn là 15,5 cho tất cả các ngành, chương trình.

Năm ngoái, chương trình Cử nhân chất lượng cao có điểm chuẩn thấp nhất 18 điểm; ngành Kinh tế quốc tế có điểm chuẩn cao nhất 20,6 điểm.

Thí sinh dự thi THPT quốc gia năm 2019. Ảnh: Mạnh Tùng.

Thí sinh dự thi THPT quốc gia năm 2019. Ảnh: Mạnh Tùng.

PV / VnExpress