Các nhân viên Trung Quốc đã bị buộc phải ăn lươn sống, như một hình phạt sau khi họ không đạt được mục tiêu công việc.

Tú Quyên - Quang Duy / Pháp Luật TP.HCM