Sao chổi là phương tiện di chuyển với tốc độ rất cao nhưng lại khó tiếp cận, khó điều khiển và vô cùng nguy hiểm.

Đồ họa: Life Noggin.

PV / VnExpress

Nguồn: https://vnexpress.net/infographics/con-nguoi-co-the-cuoi-sao-choi-du-hanh-vu-tru-4040373.html