Sau khi chết, cơ thể con người biến đổi qua nhiều giai đoạn như mềm nhão, co cứng, mát lạnh, tụ máu...

Mai Lê (Nguồn AumSum Time) / Tri Thức Trực Tuyến