Trong thời gian chuyển tiếp, UBND TP Thủ Đức sẽ có 1 chủ tịch và 5 phó chủ tịch. Công tác sắp xếp nhân sự sẽ hoàn tất sau năm 2025.

Chu tich thanh pho Thu Duc la ai anh 1

Hà My - Quang Huy / Tri Thức Trực Tuyến

Nguồn: https://zingnews.vn/co-cau-nhan-su-tp-thu-duc-sau-khi-hinh-thanh-post1167251.html