Tài tử James Dean ra đi ngày 30/9/1955 khi lái rô-đa chiếc Porsche 550. Nhiều năm sau, các bộ phận của mẫu xe này khiến các chủ nhân của nó tiếp tục gặp đen đủi.

Ái Duyên - Ngân Phạm / Tri Thức Trực Tuyến