Cây bưởi không ra bông theo mùa vụ do năm nay mưa nắng diễn biến thất thường, các nhà vườn rất khó xử lý, tỉ lệ ra hoa vụ Tết chỉ được 30-35%.

Theo dự báo của ngành chức năng, năm nay sản lượng bưởi Năm Roi ở TX Bình Minh cung cấp cho thị trường Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 không nhiều, mặc dù các nhà vườn đã áp dụng nhiều biện pháp kỹ thuật từ nhiều tháng trước đó như: xới đất xung quanh gốc, bón phân, tưới nước cho cây ra bông rộ vào tháng 6, tháng 7 âm lịch để thu hoạch trái tập trung vào dịp Tết Nguyên đán.

Tuy nhiên, tỷ lệ ra bông chỉ đạt từ 30% - 35%, số còn lại hiện nay mới bắt đầu ra bông và sẽ bước qua tháng Giêng, tháng hai âm lịch năm sau mới thu hoạch trái.

Theo anh Nguyễn Văn Bảy- Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Mỹ Hòa, nguyên nhân chính làm cây bưởi không ra bông theo mùa vụ là do năm nay mưa nắng diễn biến thất thường nên các nhà vườn rất khó xử lý khâu xiết nước làm khô mặt liếp rồi mới tưới nước cho cây bưởi tức mình ra bông.

Đây là năm đầu tiên các nhà vườn trồng bưởi Năm Roi ở TX Bình Minh gặp khó khăn trong khâu xử lý cây bưởi cho trái rộ để thu hoạch trong dịp Tết
Nguyên đán.

/ Infonet/baovinhlong.vn