Đều là kiểm toán viên với mức lương cao nhưng vợ chồng anh Thanh Liêm đã quyết định bỏ việc để đi theo niềm đam mê kinh doanh với xe gỏi ốc trên đường Vạn Kiếp.

Hiền Đức / VnExpress