Ở một quốc gia châu Phi khô hạn như Nigeria, người có thể tạo mưa như ông Godwin Onasedu cũng được coi như người tạo nên sự sống.

Hoài Thu (Nguồn: BBC) / VietNamNet