Đối với người La Mã cổ đại, trinh nữ Vestal là những phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong xã hội. Họ được mọi người tôn trọng và tuyệt đối không bao giờ bị xúc phạm, kể cả là nhà vua.

PV / Kiến Thức

Nguồn: https://kienthuc.net.vn/truyen-hinh-video/video-bi-an-trinh-nu-la-ma-co-dai-quyen-luc-hon-ca-hoang-de-1311768.html