Ngành kinh doanh khách sạn tình yêu tại Nhật trị giá hàng tỷ USD và chiếm 1/4 ngành công nghiệp tình dục tại quốc gia này.

Văn Nguyện / Tri Thức Trực Tuyến