Dưới sự huấn luyện của cha, Prisais Brooklyn (7 tuổi) có được sự tự tin cùng sức khỏe hơn hẳn so với bạn bè đồng trang lứa. Bé thành thục nhiều động tác nâng tạ và thể dục dụng cụ.

Thanh Hằng / Tri Thức Trực Tuyến

Nguồn: https://zingnews.vn/video-be-gai-7-tuoi-nang-ta-an-tuong-o-my-post1155036.html