Năm 2020, cả nước xảy ra 14.510 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.700 người, bị thương 10.804 người. So với năm 2019, cả 3 tiêu chí này đều đã giảm.

Phượng Nguyễn - Hồng Quang / Tri Thức Trực Tuyến

Nguồn: https://zingnews.vn/6700-nguoi-tu-vong-vi-tai-nan-giao-thong-nam-2020-post1166953.html