Một trong các hình phạt được dùng với các tội phạm mà không gây thương tích cho họ sẽ là đông lạnh. Hình thức này không gây đau đớn cho tù nhân và nó còn giúp xã hội yên ắng.

Video: The Infographics Show.

Tuấn Thanh - Tuấn Nguyễn / Tri Thức Trực Tuyến